Baudet
Putin
Trump
Erdogan
Wilders
Neem contact op met JayeM Productions

Baudet
Putin
Trump
Erdogan
Wilders
JayeM Productions Home Pagina

Sinds 2000 is Poetin ononderbroken de "de-facto" machthebber van Rusland en gedurende deze tijd heeft hij gestaag zijn greep op het land verstevigd door de, na de val van het communisme, aanvankelijk redelijk vrij geworden pers en media opnieuw steeds meer te beteugelen en kritische tegenstanders het zwijgen op te leggen. Poetin wordt door zijn politieke tegenstanders bekritiseerd en beschuldigd van het vestigen van een nieuwe dictatuur in Rusland na de val van de vorige Sovjet-dictatuur. Er is kritiek op de onderdrukking van de persvrijheid en het harde optreden tegen betogingen en opstanden tegen het regeringsbeleid. Ook wordt hij bekritiseerd vanwege de grote corruptie onder zijn bewind en de grote armoede waarin veel Russen leven. Bij veel Russen is hij echter nog steeds populair omdat hij redelijke stabiliteit, nieuw zelfrespect en economische welvaart, althans voor de Russen die zich in het Poetin-regime schikken en met hem meewerken, heeft gebracht na de chaotische jaren van Boris Jeltsin. De afkorting van zijn naam (VVP) wordt gebruikt als zijn bijnaam en komt overeen met de Russische afkorting voor "bruto binnenlands product" (VVP). Na twee termijnen achter elkaar als president werd Poetin op 8 mei 2008 premier van Rusland onder president Dmitri Medvedev. Hoewel de president volgens het Russische systeem officieel boven de premier staat, was Poetin in de praktijk nog altijd de werkelijke Russische leider.


Sinds 7 mei 2012 is Poetin weer president van Rusland met Dmitri Medvedev als premier. Volgens de Russische grondwet kan dit rollenspel eindeloos herhaald worden zodat Poetin op deze manier de macht nooit meer hoeft af te staan. Poetin heeft, als onbetwiste machthebber, zichzelf stevig verrijkt. Door lucratieve banen en contracten aan zijn medestanders te geven die hem vervolgens ook de bal toespelen is Poetin een van de rijkste Russen aller tijden geworden met een geschat vermogen van 70 miljard dollar (2013). Door Poetins zelfverrijking, het tot zwijgen brengen van tegenstanders die zijn machtspositie betwisten of in gevaar zouden kunnen brengen, de onderdrukking van pers en media en het beïnvloeden van de rechtspraak zodat rechters de 'juiste uitspraken' doen, en recentelijk zelfs de opkomst van persoonsverheerlijking, voldoet Poetin steeds meer aan het beeld van een frauduleus democratisch gekozen dictator.

Poetin 65 jaar: Vier bepalende momenten in zijn leven - Nu.nl

ECONOMIE: Russen vertrouwen Poetin niet meer. - NOS